1. Wij onderzoeken de markttechnische en financieel economische haalbaarheid van plannen. Hierbij benoemen wij kansen en risico’s waardoor de slagingskans kan worden vergroot.
  2. Wij adviseren over te kiezen concepten bij nieuwe plannen maar zoeken tevens invullingen voor her te ontwikkelen (binnenstedelijke) locaties. Hierbij hebben wij bijzondere ervaring met de leisure-invulling bij gebiedsontwikkelingen.
  3. Wij ondersteunen bij het opstellen van businessplannen en verschaffen inzicht in de kernwaarden van een project (concept, markttechnische- en economische haalbaarheid, positionering).
  4. Veranderende maatschappelijke ontwikkelingen zoals een gewijzigde vraag of demografische ontwikkelingen hebben invloed op aard en omvang van aanbod van (maatschappelijke) vrijetijdsaccommodaties zoals sport- en cultuurvoorzieningen.
    Wij helpen u met het opstellen van uw toekomstgericht accommodatiebeleid.
  5. Wij ondersteunen opdrachtgevers rechtstreeks bij de ontwikkeling van hun leisureprojecten vanaf de conceptfase tot de start van de realisatie.
Golfbaan Dousberg
Drielandenpunt Labyrint
Vakantiepark Dousberg
Luchtfoto van Slavante Maastricht